Thứ Năm, 28/10/2021, 20:09 (GMT+7)
Long Xuyên 25.23°C
Thạc sĩ

Trương Thị Diễm

  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
  • Email: ttdiem[at]agu.edu.vn
  • Lượt truy cập: 1029

Đề tài khoa học

  • 1

    Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

    2017 - Cấp Trường/Cơ sở

    Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: ThS. Trương Thị Diễm, TS. Huỳnh Phước Hải.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00