Thứ Năm, 28/10/2021, 22:03 (GMT+7)
Long Xuyên 25.65°C

Trần Thị Tuyết Vân

Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Trần Thị Tuyết Vân

 • Email: tttvan[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 711

Bài báo khoa học

 • 1

  A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Tác giả: Trần Thị Tuyết Vân, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Nơi đăng: International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 2321-9653; Trang: 1060-1064; Liên kết: https://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=31095.

 • 2

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Trần Thị Tuyết Vân; Nơi đăng: Tạp chí Công thương; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-7756; Trang: 376-383.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00