Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Khóa luận tốt nghiệp ĐH20TH

1 năm trước | Lượt xem: 3,372
Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Khóa luận tốt nghiệp ĐH20TH

Thực tập cuối khóa:

  • Thời gian thực hiện: 27/02/2023 đến 22/04/2023

Khóa luận tốt nghiệp:

  • Xét chọn: 24/10/2022
  • Thời gian thực hiện: 05/12/2022 đến 06/05/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm: Xem tại đây!

Bình luận(0)

Tin liên quan