Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Khóa luận tốt nghiệp ĐH19TH

2 năm trước | Lượt xem: 3,264
Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Khóa luận tốt nghiệp ĐH19TH

Thực tập cuối khóa:

  • Thời gian thực hiện: 21/02/2022 đến 17/04/2022

Khóa luận tốt nghiệp:

  • Thời gian thực hiện: 29/11/2021 đến 29/04/2022

Xem chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm: Xem tại đây!

Bình luận(0)

Tin liên quan