Kế hoạch thực tập cuối khóa & khóa luận tốt nghiệp ĐH18TH

3 năm trước | Lượt xem: 3,507
Kế hoạch thực tập cuối khóa & khóa luận tốt nghiệp ĐH18TH

Thực tập cuối khóa:

  • Thời gian thực hiện: 22/02/2021 đến 16/04/2021

Khóa luận tốt nghiệp:

  • Xét chọn: 07/10/2020
  • Thời gian thực hiện: 23/11/2020 đến 23/04/2021

Xem chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm: Xem tại đây!

Bình luận(0)

Tin liên quan