Thông tin đề tài


Thiết kế Website cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tin học An Giang
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng trang web bán các linh kiện máy vi tính
HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP, FRAMEWORK (BOOTSTRAP, JQUERY),....