Thông tin đề tài


Xây dựng Webiste giới thiệu và hỗ trợ dịch vụ Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ An Giang
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Thiết kế website giới thiệu công ty, chatbox hỗ trợ trực tuyến
HTML5, CSS3, Javascript, Mã nhúng, API, Php, Framework (Bootestrap, Jquery),....