Thông tin đề tài


Website quản lý cửa hàng thực phẩm sạch
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Công ty TNHH MTV khai thác chợ Mai Thảo. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và mở rộng hình thức kinh doanh của Cty Mai Thảo. Công ty đã chọn lựa việc lập website để kinh doanh loại hình: " Thực phẩm sạch". Việc mở cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch sẽ tạo nhiều sự chọn lựa cho khách hàng đặc biệt là mua sắm trực tuyến và khâu chăm sóc khách hàng sẽ được tốt hơn. Đối với hình thức website, sẽ tạo ra không gian trực tuyến nhằm để khách hàng có thể xem, mua, đánh gia sản phẩm một cách trực quan nhất. Bên cạnh, Website còn có chức năng quản lý người dùng, sản phẩm,... Vừa thuận lợi cho khách hàng mua sắm thực phẩm, vừa phục vụ cho nhà quản lý để quản lý tốt hơn về nguồn nhân lực ( nhân viên), sản phẩm tiêu thụ ( lượng bán ra), đối tượng khách hàng tiềm năng cần hướng đến và khách hàng mục tiêu để chăm sóc tốt nhất cho người tiêu dùng.
Javascript, C#