Thông tin đề tài


Xây dựng Website bán điện thoại
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Website bán các dòng điện thoại mà công ty Mobifone hiện đang kinh doanh. Website được xây dựng với các chức năng như sau: hiển thị thông tin sản phẩm, tra cứu sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, chọn mua sản phẩm, xem hóa đơn sản phẩm,quản lý thông tin sản phẩm, liên hệ,....
HTML,PHP