Thông tin đề tài


Hệ thống lưu và show thông tin
ThS. Administrator
Mỹ Phẩm - Làm đẹp
Thực tập cuối khóa
Thông tin cần lưu gồm: - Tên cửa hàng, cty, shop - Đia chỉ - Điện thoại - Lĩnh vực kinh doanh - Toạ độ bản đồ - Hình ảnh rõ bảng hiệu Chụp và nhập thông tin ở Long Xuyên
C#