Thông tin đề tài


Xây dựng website bán tranh ảnh
ThS. Administrator
Nghệ thuật
Thực tập cuối khóa
Xây dựng một Website bán tranh, ảnh có nhiều thể loại thông qua các đóng góp hoặc được mua bản quyền từ artist họa sĩ, nhiếp ảnh gia photographer, . . .
Viết bằng ngôn ngữ PHP