Thông tin đề tài


Quản lý công văn
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Mỗi ngày ở văn phòng có rất nhiều công việc trong đó việc quản lý nhiều tài liệu, giấy tờ pháp lý là khó khăn và tốn khoản thời gian khá lớn. Trên thực tế việc quản lý ấy vẫn còn làm thủ công. Mỗi một công văn có tính riêng biệt không thể trộn lẫn hay làm mất. Nhưng việc lưu trữ trên giấy rất dễ mất và chiếm nhiều diện tích, bên cạnh đó việc tìm kiếm công văn với số lượng lớn tốn rất nhiều thời gian. Thông qua thời gian thực tập em đã nghiên cứu và cho ra website Quản lý công văn. Website này sẽ khắc phục và giải quyết được những hạn chế mà hệ thống quản lý thủ công gặp phải.
C#, JS, HTML.