Thông tin đề tài


Ứng dụng công nghệ nhận dạng ảnh trong phân loại xoài
TS. Đoàn Thanh Nghị
Lĩnh vực khác
Khóa luận