Thông tin đề tài


Xây dựng ứng dụng nhận dạng côn trùng cho các thiết bị di động
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
xây dựng ứng dụng giúp người dùng có thể nhận biết được thông tin côn trùng với độ chính xác cao hơn mà không cần phải ghi nhớ chúng
Java