Thông tin đề tài


Xây dựng website bán hàng camera quan sát
ThS. Administrator
Website bán hàng
Thực tập cuối khóa
Website giới thiệu các sản phẩm camera quan sát, khách hàng có thể xem sản phẩm, chọn mua sản phẩm, xem bài viết đánh giá chi tiết về sản phẩm. Hệ thống có chức năng quản lý như quản lý danh mục sản phẩm, đơn đặt hàng,...
PHP