Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý bán hàng thiết bị mạng và cáp quang
ThS. Administrator
Website bán hàng
Thực tập cuối khóa
website bán các loại thiết bị mạng và cáp quang, quản lý các danh mục liên quan đến thiết bị; cho phép khách hàng xem và đặt hàng sản phẩm.
PHP