Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý bán Linh kiện Máy tính
ThS. Administrator
Website bán hàng
Thực tập cuối khóa
Website giới thiệu các sản phẩm linh kiện của máy tính khách hàng có thể xem sản phẩm, chọn mua sản phẩm, xem bài viết đánh giá chi tiết về sản phẩm. Hệ thống có chức năng quản lý như quản lý danh mục sản phẩm, đơn đặt hàng,...
PHP