Thông tin đề tài


Website Cửa Hàng Vi Tính Tấn Phát
ThS. Administrator
Thương mại điện tử
Thực tập cuối khóa
Website quản lý các thông tin của hãng sản xuất, danh mục và danh mục con, quản lý thông tin sản phẩm, quản lý thông tin các nhân viên của cửa hàng. Lưu trữ thông tin người dùng khi đăng ký tài khoản trên website của cửa hàng, Lưu trữ lại thông tin giỏ hàng vào database cũng như là các đơn hàng và chi tiết đơn hàng sau khi người dùng ( khách hàng ) đã đặt hàng tại cửa hàng. Các sản phẩm sẽ có thêm bình luận để người mua hàng có thêm thông tin chính xác khi người dùng khác đã mua hàng và đánh giá sản phẩm sau khi đã sử dụng trải nghiệm các dịch vụ mua hàng tại cửa hàng một cách chân thật nhất. Hổ trợ việc bán hàng online và cập nhật thông tin công nghệ hằng ngày thông qua các bài viết
PHP