Thông tin đề tài


Sàn thương mại điền tử trực tuyến
ThS. Administrator
Thương mại điện tử
Thực tập cuối khóa
Một website cho phép người bán đăng kí trở thành người bán hàng và cam kết theo chính sách trên chợ điện tử thế là bạn đã có một gian hàng cho riêng mình. Cung cấp các dịch vụ buôn bán như tiki, lazada.
PHP, HTML, CSS, LARAVEL FW, MySQL