Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lí thông tin sinh viên nội trụ và ngoại trú Trường Đại học An Giang
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
- Quản lí danh sách sinh viên nội trú và ngoại trú, cập nhật hồ sơ online - Thêm, sửa, xóa, export, import thông tin sinh viên nội trú và ngoại trú
PHP, sử dụng Framework Laravel