Thông tin đề tài


Nghiên cứu và xây dựng hệ thống camera giám thông minh phục vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
ThS. Administrator
Máy học
Thực tập cuối khóa
python