Thông tin đề tài


Xây dựng hệ thống quản lí chuổi nhà hàng khách sạn
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Ứng dụng sẽ quản lí được tất cả các chi nhánh của cửa hàng. Thu chi hằng ngày, quản lí nhân viên, ngoài ra còn quản lí được số phòng của khách sạn hay số bàn của nhà hàng. Chủ cửa hàng sẽ quản lí được tất cã các chi nhánh còn quản lí thì sẽ quản lí được từng chi nhánh của mình.
C#