Thông tin đề tài


TÍCH HỢP ĐỒNG BỘ TÀI KHOẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KÊNH ZALO SHOP.
ThS. Administrator
Thương mại điện tử
Thực tập cuối khóa
Đồng bộ sản phẩm. Thêm – cập nhật thông tin sản phẩm. Đồng bộ đơn hàng. Quản lý chat với khách hàng. Tạo và gởi broadcast.
PHP, laravel framework+api