Thông tin đề tài


tích hợp đồng bộ tài khoản thương mại điện tử kênh facebook
ThS. Administrator
Thương mại điện tử
Thực tập cuối khóa
1. Đồng bộ Status đăng trên trang Fanpage. 2. Thêm và xóa status. 3. Lấy tin nhắn khách hàng 4. Quản lý ID khách hàng inbox Fanpage. 5. Quản lý danh sách các Fanpage liên kết.
Php