Thông tin đề tài


Xây dựng website bán thiết bị và linh kiện máy tính
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Website bán thiết bị và linh kiện điện tử là website kinh doanh về các thiết bị và linh kiện điện tử, tại đây trang web có giao diện người dùng và giao diện của người quản lí, có thể thực hiện các thao tác dưa trên phân quyền, cho phép người sử dụng trang web quản lí các sản phẩm, có tính năng bảo mật tài khoản và cập nhật thông tin cho sản phẩm.
PHP