Thông tin đề tài


Hệ thống phần mềm thu thập, phân tích và thống kê các tin bài trên trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý
ThS. Administrator
Quản lý
Thực tập cuối khóa
Mục đích: Phục vụ kịp thời việc quản lý, theo dõi thông tin được đăng trên các trang thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép (khoảng 100 trang). Nhằm quản lý thông tin được chặt chẽ, chủ động, phát hiện nhanh những tin bài không đúng tôn chỉ mục đích, vi phạm pháp luật, thông tin bài viết sai lệch...
Nodejs