Thông tin đề tài


Xây dựng Website quản lí cung cấp thiết bị đồ họa
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
Xây dựng thành công một hệ thống thông tin quản lý các đơn hàng, quản lý mã khuyến mãi, quản lý danh mục, quản lý thương hiệu, quản lý các sản phẩm, quản lý bài viết, quản lý vận chuyển, thống kê doanh số theo ngày, tuần tháng, năm, liên hệ, có tích hợp tích năng chat với người mua hàng… của cửa hàng. Cho phép khách hàng mua sắm, thanh toán, áp dụng mã giảm giá, tìm kiếm sản phẩm theo tên, theo danh mục, xem tin tức, chat giữa người mua và người bán,...
PHP(laravel), Ajax,HTML, CSS, Javascript,