Thông tin đề tài


Website bán giày
ThS. Administrator
Quản lý bán hàng
Thực tập cuối khóa
Chúng em muốn tạo ra website để những ai có nhu cầu mua sắm và muốn xem những thông tin về sản phẩm (giày) một cách nhanh nhất đầy đủ nhất. Website có tính thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập, thực hiện mua sắm, thanh toán thông qua website. Quản trị có thể dễ dàng quản lý cửa hàng online của mình.
Php, html, css, javacript, mysql