Thông tin đề tài


Trang Web bán mỹ phẩm
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Tạo ra một trang web có thể đăng sản phẩm và bán sản phẩm. Trang Web bao gồm các chức năng đặt hàng, thanh toán, bình luận ...
PHP - Laravel framework