Thông tin đề tài


Xây dựng Website bán hàng [thiết bị mạng(VT DV FPT telecom) công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh An Giang]
ThS. Administrator
Lĩnh vực khác
Thực tập cuối khóa
- Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quảng cáo, banner, slider, quản lý kho hàng,... - Phân quyền tùy theo người dùng.
PHP