Thông tin đề tài


Xây dựng website bán hàng online Trùm Sỉ Hoa Phạm
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Dựa trên cơ sở lý thuyết đã học xây dựng website bán hàng cho doanh nghiệp nhằm quảng bá thương hiệu và đồng thời tìm kiếm khách hàng, đối tác.
ASP.Net