Thông tin đề tài


Giải pháp bán hàng (đặt hàng) kết hợp dịch vụ giao hàng
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Website (ứng dụng di động) giới thiệu hàng hóa và cho phép khách hàng đặt hàng, chọn thời điểm giao, ngày giao. Hệ thống sẽ liên kết với 1 đơn vị vận chuyển bên ngoài hoặc bộ phận vận chuyển nội bộ để xử lý đơn hàng đó. Thông qua web (ứng dụng) sẽ theo dõi được tình trạng đơn hàng, vị trí (kết hợp google map). Có các thống kê liên quan đến đơn hàng: thành công, hủy, trễ,... người giao,..
PHP Laravel Framework