Thứ Năm, 28/10/2021, 21:03 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C

Thiều Thanh Quang Phú

Thạc sĩ

Thiều Thanh Quang Phú

 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Email: ttqphu[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 876

Bài báo khoa học

 • 1

  Một số giải pháp làm giảm tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 2

  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 3

  Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Lập trình web

  2019 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú.

 • 2

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00