Thứ Bảy, 20/07/2024, 13:59 (GMT+7)

Cán bộ giảng viên

Ban chủ nhiệm Khoa

Đoàn Thanh Nghị

Phó Giáo sư

Trưởng khoa

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Xem chi tiết

Bộ môn Công nghệ thông tin

Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Nguyễn Thái Dư

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Trương Thị Diễm

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Nguyễn Quang Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Lê Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Lan Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Đông

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Phan Thanh Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Lê Hoàng Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Châu Ngân Khánh

Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Xem chi tiết

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Đoàn Thanh Nghị

Phó Giáo sư

Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Phạm Hữu Dũng

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Mỹ Truyền

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

Xem chi tiết

Lê Trung Thư

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Lê Văn Toán

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Lê Công Đoàn

Tiến sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Vi

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Huỳnh Phước Hải

Tiến sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Trần Thị Tuyết Vân

Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Xem chi tiết

Thiều Thanh Quang Phú

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Tiến sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên

Xem chi tiết

Nguyễn Hoài Nam

Cử nhân

Giảng viên

Xem chi tiết

Tổ bảo trì phòng máy

Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Xem chi tiết

Huỳnh Văn Nghĩa

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Xem chi tiết

Nguyễn Bùi Hữu Hiệp

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Xem chi tiết

Văn phòng Khoa

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00