Thứ Bảy, 20/07/2024, 13:29 (GMT+7)
Tiến sĩ

Nguyễn Văn Hòa

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Xây dựng cơ chế bảo mật Web service cho hệ thống dữ liệu ngành giáo dục (Implementing Web service security policies for education database system)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 74 – 81.

 • 3

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 9786049139154; Trang: 168 - 174.

 • 4

  Xây dựng hệ thống hỗ trợ nhật ký điện tử và truy nguồn gốc tôm càng xanh theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Phú Thuận, Thoại Sơn

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Trương Thị Diễm, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Hội thảo CNTT toàn quốc NCIT-CTU17, 2017.

Đề tài khoa học

 • 1

  Ứng dụng Telemac 3D để mô phỏng dòng nước và vận chuyển bùn cát ở Vàm Nao, An Giang (Applying Telemac 3D to simulate water flow and sediment transport in Vam Nao, An Giang)

  2021 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Châu Ngân Khánh.

 • 2

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Huỳnh Thanh Việt.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

 • 4

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Trương Minh Tuyền, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 5

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: ThS. Trương Thị Diễm, TS. Huỳnh Phước Hải.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00