Thứ Năm, 28/10/2021, 20:58 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C
Thạc sĩ

Nguyễn Văn Đông

 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Email: nvdong[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 785

Bài báo khoa học

 • 1

  Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn Kiến trúc máy tính tại Trường Đại học An Giang (Applying 3D models in supporting Computer Architecture teaching at An Giang University)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Đông; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: 20 - 24.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

  2015 - Tài liệu

  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Đông.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00