Thứ Năm, 28/10/2021, 21:51 (GMT+7)
Long Xuyên 25.65°C
Thạc sĩ

Nguyễn Thái Dư

 • Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 • Email: ntdu[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 1107

Quá trình công tác

Thời gian Nội dung công việc
2017 - Nay Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật CNTT
2014 - 2017 Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật CNMT
2000 - 2014 Giảng viên Bộ môn Tin học, Khoa Kỹ thuật CNMT

Bài báo khoa học

 • 1

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

Đề tài khoa học

 • 1

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư; Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 2

  Lập trình căn bản (Introduction to programming)

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Lê Công Đoàn, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường; Nhà xuất bản: Đại học An Giang.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00