Thứ Năm, 28/10/2021, 21:01 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C
Thạc sĩ

Nguyễn Quang Huy

 • Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 • Email: nqhuy[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 2468

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Công thương.

 • 2

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Trần Thị Tuyết Vân; Nơi đăng: Tạp chí Công thương; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-7756; Trang: 376-383.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00