Thứ Năm, 28/10/2021, 20:18 (GMT+7)
Long Xuyên 24.97°C
Thạc sĩ

Nguyễn Minh Vi

 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Email: nmvi[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 652

Bài báo khoa học

 • 1

  Một số giải pháp làm giảm tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 2

  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 3

  Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục.

 • 4

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Công thương.

 • 5

  Các phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

 • 6

  Hành trang cần thiết của sinh viên trong Cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non".

 • 7

  Tăng cường quảng bá văn hóa du lịch tâm linh An Giang với công nghệ 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 8

  Vai trò của công nghệ thông tin đối với ngành du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Nguyên lý Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2021 - Giáo trình

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, ThS. Nguyễn Minh Vi.

 • 2

  Lập trình web

  2019 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú.

 • 3

  Lý thuyết đồ thị

  2016 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Nguyễn Minh Vi.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00