Thứ Ba, 30/11/2021, 21:18 (GMT+7)
Long Xuyên 23.97°C
Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Tùng

 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Email: nhoangtung[at]agu.edu.vn
 • Trang web: http://www.nhoangtung.com
 • Lượt truy cập: 1208

Quá trình công tác

Thời gian Nội dung công việc
Từ 2017 đến nay Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học An Giang
Từ 2009 đến 2017 Bộ môn Tin học, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Đại học An Giang

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 9786049139154; Trang: 168 - 174.

 • 3

  Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (The reality of educational management information systems in An Giang province)

  2018 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: TS. Trần Thị Thanh Huế, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Huỳnh Thanh Việt, ThS. Văn Thu Phượng; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 32 – 41.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Huỳnh Thanh Việt.

 • 2

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Trương Minh Tuyền, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 4

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Minh Tuấn Lâm.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00