Thứ Năm, 28/10/2021, 20:01 (GMT+7)
Long Xuyên 25.23°C

Nguyễn Bùi Hữu Hiệp

Cao đẳng

Nguyễn Bùi Hữu Hiệp

  • Chuyên ngành: Lập trình máy tính
  • Email: nbhhiep[at]agu.edu.vn
  • Lượt truy cập: 245

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00