Thứ Ba, 22/06/2021, 17:32 (GMT+7)
Long Xuyên 26.36°C

Nghiên cứu khoa học

Bài báo khoa học

 • 1

  Integrating courses' relationship into predicting student performance

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành quốc tế (SCI, ISI, Scopus)

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE); Mã số: ISSN: 2278–3091; Trang: pp. 6375-6383; Liên kết: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse320942020.pdf.

 • 2

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

  Tác giả: Trương Minh Tuyền, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Mã số: ISBN: 9786049139154; Trang: 168-174.

 • 3

  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

  2018 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Đoàn Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Phước Hải, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, Lê Minh Tuấn Lâm; Nơi đăng: Journal of Science An Giang University; Mã số: ISSN 0866-8086; Trang: 6-10.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Hoàng Anh, CN. Trần Trung Hiếu; Liên kết: https://csdlkhcnag.info.

 • 2

  Xây dựng CSDL nền cho ngành Giáo dục Tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hòa; Thành viên: Huỳnh Phước Hải.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2018 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS.Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Trương Minh Tuyền, ThS. Lê Hoàng Anh.

 • 4

  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường đại học An Giang

  2017 - Cấp cơ sở

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 5

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp cơ sở

  Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hòa; Thành viên: Huỳnh Phước Hải, Trương Thị Diễm.

 • 6

  Xây dựng CSDL Khoa học Công nghệ trường Đại học An Giang

  2016 - Cấp cơ sở

  Chủ nhiệm: Đoàn Thanh Nghị; Thành viên: Huỳnh Phước Hải.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 2

  Quản lý dự án phần mềm

  2016 - Giáo trình

  Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Hồ Nhã Phong; Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ; ISBN: 9786049197710.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00