Văn phòng khoa

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn phòng Khoa

Dãy Văn phòng Khoa

18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: +84 296 6256565 (số nội bộ 1091)

Bộ môn Công nghệ thông tin

ND210

18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: +84 296 6256565 (số nội bộ 1045)

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

ND206

18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: +84 296 6256565

Giờ mở cửa

Sáng: 07:00 - 11:00

Chiều: 13:00 - 17:00

Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy

Đường dây nóng

Hỗ trợ liên tục