Thứ Ba, 25/06/2024, 22:22 (GMT+7)

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ với Khoa Công nghệ thông tin - ĐHAG:

Văn phòng Khoa
Công nghệ thông tin

Dãy Văn phòng Khoa
18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 296 6256565 (số nội bộ 1091)

Bộ môn
Công nghệ thông tin

Phòng ND210
18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 296 6256565 (số nội bộ 1045)

Bộ môn
Kỹ thuật phần mềm

Phòng ND206
18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 296 6256565 (số nội bộ 1091)

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00