Thứ Năm, 28/10/2021, 20:10 (GMT+7)
Long Xuyên 25.23°C
Thạc sĩ

Lê Hoàng Anh

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 3

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 9786049139154; Trang: 168 - 174.

 • 4

  Bảo mật mạng cảm biến không dây ở lớp datalink (Security wireless sensor network in data link layer)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 81 - 91; Liên kết: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/386.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

 • 2

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư; Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh.

 • 3

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Minh Tuấn Lâm.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00