Thứ Năm, 28/10/2021, 21:45 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C
Tiến sĩ

Lê Công Đoàn

Sách - Giáo trình - Tài liệu

  • 1

    Lập trình căn bản (Introduction to programming)

    2017 - Tài liệu

    Tác giả: ThS. Lê Công Đoàn, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường; Nhà xuất bản: Đại học An Giang.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00