Thứ Năm, 28/10/2021, 20:24 (GMT+7)
Long Xuyên 24.97°C

Huỳnh Phước Hải

Tiến sĩ

Huỳnh Phước Hải

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 9786049139154; Trang: 168 - 174.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Huỳnh Thanh Việt.

 • 2

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Minh Tuấn Lâm.

 • 3

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: ThS. Trương Thị Diễm, TS. Huỳnh Phước Hải.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00