Thứ Năm, 28/10/2021, 21:22 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Bài báo khoa học

 • 1

  An Approach to Integrating Courses' Relationship into Predicting Student Performance

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-93-91882-90-7; Trang: 33–47; Liên kết: https://stm.bookpi.org/CTMCS-V9/article/view/3636.

 • 2

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Công thương.

 • 3

  Integrating courses' relationship into predicting student performance

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 2278–3091; Trang: 6375-6383; Liên kết: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse320942020.pdf.

 • 4

  A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Tác giả: Trần Thị Tuyết Vân, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Nơi đăng: International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 2321-9653; Trang: 1060-1064; Liên kết: https://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=31095.

 • 5

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Trần Thị Tuyết Vân; Nơi đăng: Tạp chí Công thương; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-7756; Trang: 376-383.

 • 6

  Toward integrating social networks into Intelligent Tutoring Systems

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: In proceedings of the 2017 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-5386-3576-6; Trang: 112-117.

 • 7

  Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Lê Huy Thập, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX - "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-604-913-472-2; Trang: 181-188.

 • 8

  Methods for building course recommendation systems

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huu-Hoa Nguyen, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: In Proceedings of the 2016 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-4673-8929-7; Trang: 163-168.

 • 9

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ý mã nguồn mở MYMEDIALITE

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ.

 • 10

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 987-604-67-0251-1; Trang: 110-118.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00