Thứ Ba, 25/06/2024, 21:26 (GMT+7)

Giới thiệu

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ngày 14/8/2017 với nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tìm hiểu thêm

SỨ MỆNH

Khoa Công nghệ thông tin có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn Quốc gia, có uy tín và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Khoa Công nghệ thông tin sẽ trở thành trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao về lĩnh vực công nghệ thông tin; là một trong những Khoa mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin.

Nghiên cứu khoa học

Các sản phẩm khoa học của giảng viên và sinh viên.

Hoạt động đối ngoại

Thông tin hoạt động đối ngoại của Khoa Công nghệ thông tin.

Văn bản - Biểu mẫu

Các văn bản và biểu mẫu dành cho giảng viên và sinh viên.

Thực tập cuối khóa

Chuyên trang về Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập cuối khóa.

Lịch phòng máy

Chuyên trang về quản lý lịch thực hành phòng máy.

Cựu sinh viên

Trang thông tin Cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Câu lạc bộ Tin học

Trang thông tin hoạt động Câu lạc bộ Tin học.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Chủ nhiệm Khoa

Trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Văn phòng Khoa

Đầu mối liên hệ giữa các đơn vị, lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo.

Bộ môn Công nghệ thông tin

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin...

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm...

THÔNG BÁO

HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00