Friday, 21 January 2022, 14:42 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 30.97°C

Truong Thi Diem

MSc.

Truong Thi Diem

 • Majors: Information system
 • Email: ttdiem[at]agu.edu.vn
 • Page views: 1156

Scientific papers

 • 1

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 13-16.

 • 2

  Một số giải pháp rèn luyện tư duy lập trình cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 145-148.

 • 3

  Một số kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 49-52.

 • 4

  Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 18-22.

 • 5

  Trích xuất thông tin mở Tiếng Việt (Vietnamese Open Information Extraction)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, Vo Duc Thuan, Uyen Trang Nguyen; Journal: dl.acm.org; No./ISSN/ISBN: ISBN: 978-1-4503-5328-1; Link: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3155133.3155171.

Science projects

 • 1

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: MSc. Truong Thi Diem, PhD. Huynh Phuoc Hai.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Tài liệu giảng dạy Toán rời rạc

  2016 - Tài liệu

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM